Tarieven fysiotherapie

De tarievenlijst van FysioPractice Zoetermeer 

NB. U bent te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw behandelingen.

 

Fysiotherapie Tijd Kosten
Zitting fysiotherapie 30min 32,00
Screening 15min 16,00
Intake en onderzoek na screening of verwijz 45min 36,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzo 30min 54,00
Zitting Manuele therapie 30min 42,00
Zitting Kinderfysiotherapie 30min 45,00
Zitting Handtherapie 30min 32,00
Instructie overleg ouders van patient (kinderfysiotherapie) 30min 32,00
Toeslag aan huis 10,00
Intake en onderzoek na screening of verwijzing(aan huis) 45min 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek(aan huis) 30min 64,00
Niet Nagekomen afspraak 25,00
Sportmassage 30min 30,00
Toeslag shockwave eerste consult 30min 32,00
Echografie 30min 54,00
Handspalken 60min 54,00
Eenvoudige, korte rapporten 17,50
Kinderfysiotherapeutisch rapport 40,00
Uitgebreide rapportage (uwv, specialist) 50,00
Beweegprogramma’s voor diverse aandoeningen            (voor meer informatie kunt u terecht bij de fysiotherapeut)
Gratis medisch consult 15min Gratis
Gratis inloopspreekuur 15min Gratis

 

Download de tarieven lijst 2020

Klik op de bovenstaande link om de tarieven van 2019 te zien voor de locaties Zoetermeer en Pijnacker.  Voor mensen met een restitutiepolis en voor hen die niet (voldoende) verzekerd zijn voor fysiotherapie hanteren wij deze tarieven. Hiervan ontvangt u een nota van de praktijk, welke door u vergoed dient te worden.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en de fysiotherapeut. De voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij de fysiotherapeut.

  1. Cliënten dienen bij aanmelding aan te geven of zij een verwijzing hebben. Zo ja, dan dienen zij deze voorafgaand aan de behandeling te overleggen. Zo nee, dan zal er een screening uitgevoerd worden. Pas hierna zal de fysiotherapeut bepalen of fysiotherapie geïndiceerd is en zal verder onderzoek volgen.
  2. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben.
  3. De rekeningen van behandelingen van zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben gaan rechtstreeks naar die zorgverzekeraar. Indien een cliënt niet voor die zorg verzekerd is, dan krijgt hij van ons een nota toegestuurd van de gemaakte kosten.
  4. Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak (24 uur van te voren) krijgt u een nota toegestuurd van 25,00 euro.
  5. De declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna heeft de fysiotherapeut de mogelijkheid om het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij de cliënt in rekening te brengen.