Skip to content Skip to footer

Tarieven

Zitting fysiotherapie30 min45,00
Screening15 min17,50
Intake en onderzoek45 min47,50
Eenmaling onderzoek30 min65,00
Zitting Manuele therapie 30 min55,00
Zitting Handfysiotherapie30 min45,00
Zitting Bekkenfysiotherapie30 min55,00
Zitting Oefentherapie 30 min47,50
Toeslag aan huis15,00
Intake en onderzoek (aan huis)45 min45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch30 min64,00
Niet nagekomen afspraak35,00
Sportmassage30 min45,00
Toeslag schokwave30 min32,00
Echografie30 min65,00
Handspalken54,00
Korte rapporten30,00
Uitgebreide rapportage ( uwv, specialist )80,00
Beweegprogramma’svoor meer informatie neem contact op.
Verkoop
Dynaband rood/geel/groen/blauw10,00
Curetape (diverse kleuren)15,00
Witte sporttape 10,00
Massage-olie 100ml12,50
Tubigrip10,00
Putty100
Handfysiotherapeutische materialenneem contact op.

Betalingsvoorwaarden 

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en de fysiotherapeut. De voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij de fysiotherapeut.

  • Cliënten dienen bij aanmelding aan te geven of zij een verwijzing hebben. Zo ja, dan dienen zij deze voorafgaand aan de behandeling te overleggen. Zo nee, dan zal er een screening uitgevoerd worden. Pas hierna zal de fysiotherapeut bepalen of fysiotherapie geïndiceerd is en zal verder onderzoek volgen.
  • Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben.
  • De rekeningen van behandelingen van zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben gaan rechtstreeks naar die zorgverzekeraar. Indien een cliënt niet voor die zorg verzekerd is, dan krijgt hij van ons een nota toegestuurd van de gemaakte kosten.
  • Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak (24 uur van te voren) krijgt u een nota toegestuurd van 25,00 euro.
  • De declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna heeft de fysiotherapeut de mogelijkheid om het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij de cliënt in rekening te brengen.

Verzekeringsinformatie

FysioPractice Zoetermeer  heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De behandelingen Fysiotherapie, Handtherapie, Manueeltherapie, kinderfysiotherapie en alle andere therapievormen worden bij de verzekeraar ingediend. Het aantal behandelingen die u vergoed krijgt , kunt u vinden in uw polisgegevens van de verzekeraar. Mocht dit niet toereikend zijn zult u via ons administratie afdeling een nota ontvangen of via de verzekering dit hangt van het contract per verzekeraar af.

Wilt u weten wat er in uw basisverzekering of aanvullende verzekering valt? Aan welke voorwaarden uw “klacht”moet voldoen om in de chronische lijst te vallen? Neem een kijkje op de site van zorgvergoeding.

Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van consult(en) en dus voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de verzekering.

Voor administratieve vragen kunt u FysioPractice altijd mailen: e.penning@fysiopractice.nl

Klacht

FysioPractice Zoetermeer neemt deel aan de KNGF-klachtengregeling. Hierbij vindt u de link indien u een klacht heeft over fysiotherapie/fysiotherapeut. Ga naar KNFG-klachtenregeling.