Spelregels

Voor een optimale dienstverlening hebben wij bij FysioPractice Zoetermeer enkele spelregels opgesteld.

Behandelen

 • Controleer uw verzekeringspolis altijd van tevoren. Indien u verzekering de behandeling niet of gedeeltelijk vergoedt, zult u de nota voor niet vergoede behandelingen toegestuurd krijgen via ons administrateur. Heeft u administratieve vragen? Bel 079 73 700 53 of mail naar e.penning@fysiopractice.nl
 • Verhinderd? Annuleer dan min. 24 uur van tevoren. Indien u deze tijd niet in acht kunt nemen, behouden we ons het recht voor deze (behandel)afspraak in rekening te brengen.
 • Accepteer altijd het afsprakenkaart van onze receptioniste/ Fysiotherapeut waarop uw volgende afspraak staat.
 • De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten.
 • Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut afwezig is vanwege onverwacht extern (werk)bezoek, ziekte of een andere reden. In dat geval wordt uw afspraak in principe waargenomen door een andere fysiotherapeut.
 • Onze fysiotherapeuten kunnen met stagiaires werken. Het is mogelijk dat u door 1 van hen wordt behandeld, altijd volgens de vaste werkwijze en filosofie en onder supervisie van de begeleider. Uw mening wordt gewaardeerd.
 • Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële en / of immateriële zaken.
 • Onze fysiotherapeuten handelen conform de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Trainen

 • De regels voor in de trainingszaal: gebruik een handdoek, draag schone sportschoenen, niet bellen, niet eten, geen tijdschriften of kranten lezen tijdens het trainen, gebruikte materialen opruimen voor de volgende sporter, ga voorzichtig om met de apparatuur. Indien apparatuur beschadigd raakt door onzorgvuldig gebruik, kunnen we een schadevergoeding berekenen en dat doen we liever niet.
 • Kinderen onder de 16 zijn niet toegestaan in de trainingszaal, tenzij ze begeleid worden door een fysiotherapeut.
 • We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële of immateriële zaken.