Missie & Visie

Bij fysiotherapiepraktijk FysioPractice Zoetermeer vinden wij dat Leven bewegen is. Daarom is het onze missie om met persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding en bewezen behandelmethoden het beste te halen uit het bewegingspotentieel van onze patiënten. Een bewegingsvraagstuk kan zelden worden aangepakt met slechts één type behandelwijze of discipline. Vanuit die visie zoeken wij altijd naar de meerwaarde van de som der delen en werken aan totaalconcepten waar onze patiënt gebaat bij kan zijn. Lees hier meer over wie er werkt bij Fysiopractice Zoetermeer?

logo FysioPractice Zoetermeer

Missie van de fysiopraktijk

Het in samenwerking met de cliënt beantwoorden van zorgvragen op het gebied van fysiotherapie, gezondheid en beweging op een kwalitatief hoogstaande en adequate wijze in een omgeving waar de cliënt en de behandelaar zich erkend en herkend voelen.

Visie van FysioPractice

Het inzetten van deskundigheid op het gebied van bewegen op een kwalitatief goede en transparante wijze voor individuen (met het accent op behandeling) en groepen van patiënten / cliënten (met het accent op trainen, begeleiden en coachen) met oog voor de patiënt / cliënt en zijn omgeving en wensen in een passende organisatie.