Kinderfysiotherapie en Baby’s

De kinderfysiotherapeut van FysioPractice Zoetermeer en baby’s

Bij het ontdekken van de wereld heeft het jonge kind motorische vaardigheden nodig. Deze zijn nauw verbonden met de andere ontwikkelingsgebieden, zoals spraak en het uiten van emoties.

De eerste 2 levensjaren vormen een goede ontwikkeling van de hoofdbalans, het gaan zitten, kruipen, staan en lopen een belangrijke basis voor de grove motoriek. De ontwikkeling van het reiken en grijpen zijn belangrijke onderdelen van de fijne motoriek en onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het kijken. De algemene ontwikkelingslijn (motorische mijlpalen) geeft inzicht in wat een kind op een bepaalde leeftijd kan. We weten echter dat elke baby anders is en er een grote variabiliteit voorkomt binnen het normale. Zo zijn er baby’s die bijvoorbeeld eerder lopen dan kruipen, of niet kruipen. Neem gerust contact op met ons indien u een afwijkende ontwikkeling signaleert of vragen heeft over de motorische ontwikkeling van uw baby. Het is belangrijk dit te laten onderzoeken en behandelen.

Veel voorkomende behandelindicaties bij baby’s

 

  • Asymmetrische baby (voorkeurshouding, afgeplat hoofdje)
  • Bijzondere voortbewegingsvormen
  • Motorische achterstand
  • Hypotone baby (slappe baby)
  • Huilbaby
  • Longaandoeningen
  • Te vroeg geboren baby’s (prematuren)
  • Centraal neurologische aandoeningen
  • Erbse parese (OBPL)
  • Orthopedische problemen

Werkwijze

Onderzoek en behandeling van de allerkleinsten vindt vaak plaats in de thuissituatie. Dit is de omgeving waar uw baby zich het meest op zijn gemak voelt. Ouders kunnen de problemen die ze tegen komen ter plekke laten zien. We observeren en onderzoeken de bewegingen van uw baby en beoordelen of de motoriek van uw baby bij zijn leeftijd past. We vertellen u wat onze bevindingen zijn en stellen een b

ehandelplan op, waarin we beschrijven wat we gaan doen en wat de behandeldoelen zijn. Bijvoorbeeld: met twee handen kunnen spelen, afname van de afplatting van het hoofd, gedurende 5 minuten op de buik kunnen spelen.

Vanuit de basisverzekering worden de behandelingen baby fysiotherapie volledig vergoed.