Skip to content Skip to footer

Huisregels

In onze praktijk hebben wij een aantal regels zodat wij iedereen die bij ons komt zo goed mogelijk kunnen helpen en zodat de omgang met elkaar zo prettig mogelijk kan verlopen. Mocht u hier nog vragen over hebben kunt u deze altijd bespreken met uw fysiotherapeut. 

 • Tijdens uw eerste afspraak graag uw verzekeringspasje of legitimatiebewijs meenemen.
 • Indien u zich 24u voor het tijdstip van de geplande behandeling afmeldt wordt het consult niet in rekening gebracht. Meldt u zich dus indien mogelijk op tijd af, wij hebben dan de gelegenheid om andere patiënten de kans te bieden op dat tijdstip behandeld te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt, zijn wij genoodzaakt om deze behandeling in rekening te brengen.
 • Neem voor elke behandeling gaarne uw eigen handdoek mee. Dit in verband met de hygiëne. 
 • In uw ziekenfondspolis staat voor hoeveel behandelingen u een vergoeding krijgt of voor welk bedrag u verzekerd bent voor fysiotherapie. Mocht het niet duidelijk zijn kunt u altijd uw zorgverzekeraar bellen en kunnen zij het voor u opzoeken. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. 
 • Wanneer u een afspraak heb met de fysiotherapeut vragen wij u plaats te nemen in de wachtruimte. De fysiotherapeut komt u daar ophalen.
 • Het komt voor dat de fysiotherapeut uitloopt en uw afspraak later start dan gepland. Dit betekent niet dat u minder lang wordt behandeld maar dat u behandeling ook tot later zal duren. Wij vragen hier uw begrip voor.
 • In de praktijk wordt Nederlands en Engels gesproken. Mocht u geen van deze talen spreken vragen wij u om uw eigen tolk of bekende mee te nemen die voor ons kan vertalen. Dit is nodig om u een goede behandeling te kunnen bieden. 
 • Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
 • Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonregistraties, een aantal regels vastgesteld in een privacyreglement. Deze kunt u op onze website en inzien en hangt ook in onze behandelruimtes.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtregeling binnen de praktijk kenbaar maken. Een folder hiervan is aanwezig in de praktijk.

Trainen

 • De regels voor in de trainingszaal: gebruik een handdoek, draag schone sportschoenen, niet bellen, niet eten, geen tijdschriften of kranten lezen tijdens het trainen, gebruikte materialen opruimen voor de volgende sporter, ga voorzichtig om met de apparatuur. Indien apparatuur beschadigd raakt door onzorgvuldig gebruik, kunnen we een schadevergoeding berekenen en dat doen we liever niet.
 • Kinderen onder de 16 zijn niet toegestaan in de trainingszaal, tenzij ze begeleid worden door een fysiotherapeut.
 • We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële of immateriële zaken.